Faglige voldgiftsretters kendelse af 08. december 2009 i sag FV2009.0146

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (afskedigelse i strid med tryghedsbestemmelse)