Faglige voldgiftsretters kendelse af 08. november 2013 i sag FV2013.0112

Info

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om feriefridage er individuelle rettigheder, som ikke kan indgå i en kollektiv ferieplan)