Faglige voldgiftsretters kendelse af 06. april 2017 i sag FV2016.0160

Info

Resumé:

Bortvisning berettiget da medarbejdere havde sovet på deres vagt