Faglige voldgiftsretters kendelse af 05. oktober 2015 i sag FV2015.0049

Info

Resumé:

Fortolkning (om aftale vedrørende arbejdsgiverforeningens betaling af årlige beløb til forbundene alene kunne opsiges til bortfald sammen med ferieoverenskomsten)