Faglige voldgiftsretters kendelse af 04. november 2015 i sag FV2015.0153

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning (om retten til at vælge en tillidsrepræsentant på tværs af flere overenskomstområder i tilfælde, hvor der på det enkelte område er ansat mindre end 5, men sammenlagt mere end 5 på flere områder)