Faglige voldgiftsretters kendelse af 04. marts 2013 i sag FV2012.0162

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (om betaling af siddepenge ved kørsel i firmabil til og fra byggepladser)