Faglige voldgiftsretters kendelse af 04. februar 2014 i sag FV2013.0113

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til overenskomsten om almen praksis (om Region Hovedstadens opsigelse af overenskomsten vedrørende Lægebetjeningen uden for dagtiden var overenskomststridig og bodspådragende)