Faglige voldgiftsretters kendelse af 03. juni 2015 i sag FV2014.0184

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse. (Om undervisningsinstitutioner på AMU-området har hjemmel til at overføre indtil 80 timer fra skoleåret 2013/14 til afvikling i forholdet 1:1 i skoleåret 2014/15)