Faglige voldgiftsretters kendelse af 02. juli 2018 i sag FV2016.0167

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Det konkrete kursus anses for et "teknisk efteruddannelseskursus", og er omfattet af elektrikeroverenskomstens § 4, stk. 2, pkt. 1, hvormed arbejdsgiveren skal betale sædvanlig tidløn for den tid, lønmodtagerne forbruger på kurset.