Faglige voldgiftsretters kendelse af 02. januar 2013 i sag AN2012.0740

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (om nævnets kompetence i forhold til en aftale om implementering af ligebehandlingsdirektivets bestemmelser om alder og handicap i industriens funktionæroverenskomst)