Faglige voldgiftsretters kendelse af 01. februar 2010 i sag FV2009.0138

Info

Resumé:

overenskomstudvalgsbehandling af spørgsmål om fornyelse