Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 29. august 2013 i sag FV2013.0011

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om studentermedhjælpere på Medicinsk Museiom er omfattet af bestemmelsen om præparatfremstillere)