Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 28. juni 2012 i sag FV2012.0059

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (om afskedigelse af tillidsrepræsentant var begrundet i tvingende årsager, og om den pågældende havde indgået aftale om deltid)