Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 26. august 2011 i sag Forlig efter tilkendegivelse af 26. august 2011

Info

Resumé:

Afgørelse (om afskedigelse i forbindelse med sammenlægning af fagforeninger var driftsmæssigt og sagligt begrundet, samt om fagforeningens adgang til at modregne fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven i en særlig adgang til at få udbetalt 70% af lønnen ved fratrædelse før det fyldte 65. år.