Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 26. marts 2013 i sag FV2012.0137

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Forlig efter tilkendegivelse af 26. marts 2013 Afgørelse (om afskedigelser i forbindelse med besparelser var sket på usagligt grundlag)