Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 24. juni 2015 i sag FV2014.0169

Print

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Fortolkning (om en organisationsændring, som bl.a. medførte, at en enhed blev overført fra Konsortiet til Ground Handling, indebar, at medarbejderne dér blev omfattet en bestemmelse i et bilag til sidstnævntes overenskomst, som giver ret til i hver 2-ugers skifteperiode at afholde én sammenhængende lørdag/søndags frihed)

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%