Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 24. januar 2011 i sag FV2010.0127

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (om berettigelsen af bortvisning eller afskedigelse af tillidsrepræsentant)