Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 21. oktober 2011 i sag FV2011.0086

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstforhold (om det havde været kutyme at tilbyde FTP-elever tidsbegrænset ansættelse efter elevtiden, og om der i givet fald var handlet i strid med kutymen og ligebehandlingsloven ved ikke at tilbyde en gravid elev sådan ansættelse)