Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 17. september 2015 i sag FV2015.0036

Info

Resumé:

Afgørelse (om erstatning for manglende opsigelsesvarsel og godtgørelse for urimelig afskedigelse)