Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 17. april 2011 i sag FV2010.0202

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om aflønning af vagtfunktionærer i år, hvor der skemalægges for 53 mod normalt 52 uger)