Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 16. juni 2015 i sag FV2014.0132, FV2015.0001

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse (om afskedigelse var foretaget i strid med funktionæroverenskomstens implementering af alders- og handicapbestemmelserne i beskæftigelsesdirektivet)