Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 11. august 2011 i sag FV2011.0053

Info

Resumé:

Afgørelse (bortvisning af fællestillidsrepræsentant berettiget som følge af bevidste fejl med hensyn til redegørelse for anvendelsen af arbejdstid og adgangen ikke bortfaldet på grund af passivitet)