Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 10. september 2011 i sag FV2011.0099

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Formalitetsafgørelse (om tidsfristen for indbringelse af i en sag om berettigelsen af bortvisning af medarbejder, der var afvist fra de almindelige domstole, kunne anses for overholdt)