Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 07. januar 2014 i sag FV2013.0142

Info

Resumé:

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om funktionærlignende ansat mister retten til fratrædelsesgodtgørelse ved egen kontraopsigelse)