Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 06. februar 2014 i sag FV2013.0186

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning af parternes overenskomst (om kirketjenere kan få flyttet deres faste ugentlige fridage på andre dage bortset fra søgnehelligdage som følge af, at der finder kirkelige aktiviteter sted på den, selvom der f.eks. er tale om juleaftensdag)