Byrets domsresumé af 25. november 2021 i sag SS-3511/2021-HER

Print

Relaterede love

Erstatningsansvarsloven
Straffeloven
Serviceloven
Lov om knive og blankvåben m.v.
Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.
Bekendtgørelse om euforiserende stoffer

Relaterede retsområder

Strafferet

Resumé

Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde og under særdeles skærpende omstændigheder, samt overtrædelse af knivloven.

Dokumenter i sagen

SS-3511/2021-HER

Ung mand fundet skyldig i knivvold

En nu 18-årig ung mand er ved et nævningeting fundet skyldig i grov vold begået mod en 23-årig og forsøg på grov vold mod en 19-årig i nattelivet i maj 2021

Sagsnr. 3511/2021

Den nu 18-årige unge mand, der var 17 år på gerningstidspunktet, var tiltalt for at have begået vold af sær-lig rå, brutal eller farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder ved i maj 2021 i nattelivet at have stukket den 23-årige i ansigtet med en kniv, hvorved der skete overskæring af pulsårer og nervegrene i den 23-åriges ansigt og komplet overskæring af højre øremusling, hvorved den 23-årige blev bragt i livs-fare. Den 18-årige var desuden tiltalt for umiddelbart efter at have forsøgt at begå grov knivvold mod en anden mand, der var 19 år, og for besiddelse af kniv.

Retten fandt den tiltalte skyldig i at have begået vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, men frifandt for at volden var begået under særdeles skærpende omstændigheder. Retten mente ikke, at den 23-årige havde været i livsfare, men at han kunne have været i livsfare. Retten mente ikke, at volden havde været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader, at det i sig selv kunne føre til, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder, og retten mente, at det heller ikke var tilfældet efter en samlet vurdering. Den tiltalte blev desuden dømt for at have forsøgt at begå grov knivvold mod den 19-årige mand og for be-siddelse af kniven. Den tiltalte var tidligere straffet to gange for vold.

Straffen blev udmålt til fængsel i 2 år og 3 måneder.

Dommen er afsagt den 25. november 2021.