Byrets domsresumé af 10. december 2021 i sag SS-2723/2021-ESB

Print

Relaterede love

Våbenloven
Retsplejeloven
Straffeloven
Beredskabsloven
Ordensbekendtgørelsen
Lov om euforiserende stoffer
Lov om knive og blankvåben m.v.
Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.
Bekendtgørelse om euforiserende stoffer

Relaterede retsområder

Strafferet

Resumé

Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 ved at have truet med at udøve vold mod ansatte på et bosted. Knivlovens § 7, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 1, og våbenlovens § 4, stk. 1, nr. 4, jf. våbenbekendtgørelsens § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, samt lov om euforiserende stoffer § 3 mv.

Dokumenter i sagen

SS-2723/2021-ESB

DOMSRESUMÉ - STRAFFE

13. december 2021

Dom i nævningesag om bl.a. trusler og

knivlovsovertrædelser

En 40-årig mand fra Esbjerg er ved Retten i Esbjerg dømt for bl.a.

trusler mod offentligt ansatte i tjeneste, en række tyveriforhold, et forsøg på indbrud og flere overtrædelser af knivloven, heraf nogle under skærpende omstændigheder

Sagsnummer: SS 10-2723/2021

Sagen kort fortalt

Manden var tiltalt for 47 forhold begået i perioden fra april 2018 til november 2021 i Esbjerg. Tre forhold vedrørte verbale trusler om vold mod ansatte på et bosted i Esbjerg. Manden var herudover bl.a. tiltalt for i 10 tilfælde at have overtrådt knivloven ved at have været i besiddelse af bl.a. kniv, herunder i nogle tilfælde i forbindelse med butikstyverier.

Dommens resultat

Retten anså det for bevist, at den tiltalte med enkelte begrænsninger var skyldig i 44 ud af de 47 forhold, idet han blev frifundet i 3 forhold, der angik butikstyverier og overtrædelse af våbenlovgivningen.   

Den tiltalte blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden fastsat længstetid.   En tidligere idømt foranstaltning om behandling på psykiatrisk afdeling blev ophævet.   Tiltalte blev desuden dømt til at betale erstatning.

Alle dommere og nævninger var med undtagelse af et forhold enige om dommens resultat.   

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.

2

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 10. december 2021.