Byrets dom af 28. marts 2011 AM20110328B

Info
  • AM20110328B

  • Relaterede love:

Resumé:

Påtale og påtalebegrænsning,politiassistent ej kompetence til at meddelebindende påtalebegrænsning,husdyrbekendtgørelsen, ej overdækning afgyllebeholder.