Byrets dom af 27. juli 2011 AM20110727B2

Info
  • AM20110727B2

Resumé:

Bedrageri i samhandel,internethandel, 6 forhold, salg af iPhone, ej viljeeller evne til at levere telefonen, opnået vinding ca.18.500 kr, T 16 år, T 80 dg bet, pt 2 år,foranstaltninger efter lov om social service.