Byrets dom af 23. november 2011 AM20111123B2

Info
  • AM20111123B2

Resumé:

Retsstridig brug af kendetegnforbeholdt off myndighed, kongekrone, juridiskinformationsvirksomhed, foregav på nettet at havestatslig myndighed, T 6 dagbøder á 500 kr.