Byrets dom af 16. november 2011 AM20111116B

Info
  • AM20111116B

Resumé:

Simpel vold, familievold, vold moddatter ved mod F's vilje at føre F's arm om påryggen og holde fast, gennemtvingelse afforældremyndighed, strafbortfald.