Byrets dom af 16. marts 2015 i sag AM2015.03.16B

Print

Relaterede love

Straffeloven
Færdselsloven

Relaterede retsområder

Strafferet

Resumé

Konfiskation af motorkøretøj, FÆL § 133a, stk. 6, jf. stk. 11, 5. gangskørsel uden førerret, sælger solgt bilen med ejendomforbehold, dog ikke tinglyst, ejendomsretten tilkom T og ikke sælger, konfiskation med respekt for ejendomsforbeholdet
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%