Byrets dom af 10. marts 2015 AM20150310B

Info
  • AM20150310B

Resumé:

Vold mod personer i off tjeneste,vold eller trusler om vold, T udtalte om jobkonsulent"så kan jeg lige så godt slå hende ihjel", ikkefremsat direkte over for jobkonsulent, ikke omfattetaf § 119, dømt for § 266, behandlingsdom