Byrets dom af 04. november 2011 AM20111104B

Info
  • AM20111104B

  • Relaterede love:

Resumé:

Erhvervsforhold,markedsføringsloven, ApS, vildledende urigtigoplysning på hjemmeside, medlemskab af DanskByggeri og BYG garantiordning, selskabet ejmedlem, uagtsomt, T bøde 20.000 kr.