Byrets dom af 04. maj 2017 i sag 725/2017

Info
  • SKM2017.639.BR

  • Relaterede love:

Resumé:

T var tiltalt for overtrædelse af momsbekendtgørelsens §§ 63 og 73 for anden gang.T udeblev fra retsmødet.Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 20.000 kr.

Byrettens dom af den 4. maj 2017, sags nr. 725/2017:

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af byretsdommer

Tine Hammershøj Madsen

Sagens oplysninger

Anklageskrift er modtaget den 20. januar 2017.

Tiltalte er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten anser derfor tiltalte for at have tilstået forholdet.

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig i den tiltale, der er rejst i vedhæftede anklageskrift.

Tiltalte straffes som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T straffes med bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.