Byrets dom af 02. august 2016 i sag S 1-5169/2016

Info
  • SKM2016.592.BR

  • Relaterede love:

Resumé:

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, idet han den 15. januar 2016 på Fyn ikke havde mærket siderne på sin varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T's selskab som registreret ejer og bruger - med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Afsagt af byretsdommer

N. Feilberg Jørgensen

Sagens oplysninger

Anklageskrift er modtaget den 25. maj 2016.

T er tiltalt for

overtrædelse af bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer 117, stk. 3, jf. 87, stk. 1 og stk. 2,

ved den 15. januar 2016 på Fyn, ikke at have mærket siderne på varebil Hyundai Matrix Van reg.nr. ...Q der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T som registreret ejer og bruger med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Sagens oplysninger

Tiltalte er trods lovligt indkaldt udeblevet fra retsmødet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da tiltalte er udeblevet uden oplyst lovligt forfald, idømmes han i medfør af retsplejelovens 897, stk. 1, jf. de i anklageskriftet af anførte bestemmelser, en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

T skal betale en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.