Byrets dom af 01. september 2010 AM20100901B5

Info
  • AM20100901B5

Resumé:

Bedrageri, pædagogmedhjælper,refusion fra arbejdsgiver af indkøb af tøj til beboere,tøj anvendt til privat brug, opnået vinding ikkeunder 3.300 kr, forløbet ca. 2 år og 9 mdr fragerningstidspunktet, 30 dg bet, pt. 1 år.