Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 16. november 2009 i sag A2008.440

Info

Resumé:

Sagen angår et større antal kontrakter mellem Wilhelmsen Callenberg A/S og det norske selskab Marine Global Consultants A/S. Til særskilt behandling er udskilt kontrakterne vedrørende arbejde på skibet "Kronprins Harald". Det udskilte spørgsmål er, om der er tale om selvstændig underentreprise eller indleje af elektrikere svarende til indleje af vikarbureauvikarer.