Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 13. juni 2014 i sag AR2013.0681

Info

Resumé:

Sagen angik lovligheden af en konflikt, som 3F og LO havde iværksat over for Søhøjlandets Murerfirma A/S. Virksomheden havde accepteret at indgå tiltrædelsesoverenskomst med 3F, men ville ikke acceptere et vilkår om, at medarbejdernes feriepenge skulle indbetales til 3F's feriekasse.Det blev under sagen bl.a. oplyst, at Dansk Byggeri, efter overenskomsten med 3F, garanterer for de omfattede lønmodtageres krav på feriepenge, og at medlemmerne heraf derfor ikke skal indbetale feriepenge til 3F's feriekasse. Uorganiserede virksomheder er ikke omfattet af garantien, og 3F stiller derfor krav om, at disse indbetaler feriepenge til feriekassen.Arbejdsretten udtalte, at behandlingen af sagen skulle ske med udgangspunkt i den retstilstand, som bl.a. har fundet udtryk i Arbejdsrettens domme af 4. april 2007 i sag nr. A2006.445 (AT 2007.82) og af 5. september 2013 i sag A2013.0076.Arbejdsretten udtalte på den baggrund bl.a., at kravet om indbetaling af feriepenge til 3F's feriekasse herefter måtte forudsætte, at 3F kunne påvise en saglig begrundelse herfor. Idet Arbejdsretten lagde til grund, at de ansattes feriepenge er lige så godt sikret ved indbetaling til Feriekonto som ved indbetaling til forbundets feriekasse, fandt Arbejdsretten ikke, at 3F havde påvist en sådan saglig begrundelse for kravet.Hovedkonflikten såvel som sympatikonflikten var derfor ulovlige.