Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 11. september 2015 i sag AR2015.0089

Info

Resumé:

GLS-A's manglende deltagelse i organisationsmøde udgjorde ikke overenskomstbrud, da den underliggende tvist angik en uorganiseret arbejdsgiver, og da der ikke efter overenskomsten var pligt til at medvirke til faglig voldgift til afklaring af principielle uenigheder mellem parterne.