Arbejdsrettens kendelse af 26. juni 2018 i sag AR2018.0801

Info

Resumé:

Arbejdsretten kompetent til at tage stilling til, om modregning var berettiget.