Arbejdsrettens dom af 26. maj 2014 i sag AR2013.0002

Info

Resumé:

To medarbejdere overgik til ansættelse hos en privat arbejdsgiver i forbindelse med udliciteringen af en kommunal rengøringsopgave. Umiddelbart herefter og mens vilkårene i den kommunale overenskomst fortsat fandt anvendelse i deres individuelle ansættelsesforhold, blev medarbejderne pålagt at arbejde i et betydeligt forøget arbejdstempo.Arbejdsretten lagde til grund, at lønsatserne i den kommunale overenskomst er baseret på, at rengøringsarbejdet udføres i et normalt arbejdstempo. Den private arbejdsgiver krævede, at medarbejderne skulle arbejde i et væsentligt forøget arbejdstempo, der fordrede en ekstraordinær indsats.Arbejdsretten fastslog, at dette var i strid med den kommunale overenskomsts forudsætninger vedrørende lønsatserne, og et sådant krav kunne ikke stilles med henvisning til ledelsesretten. Medarbejderne havde derfor krav på kompensation.