Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 i sag AR2013.0453

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Sagen angik, om ISS Facility Services havde startet virksomhed i form af hotelrengøring i sit datterselskab ISS Hotel & Event Services med det formål at unddrage sig sine overenskomstmæssige forpligtelser i henhold til den gældende overenskomst mellem DIO II samt 3F og Serviceforbundet (Serviceoverenskomsten), og om der som følge heraf skulle statueres arbejdsretlig identitet mellem de to selskaber. ISS Hotel & Event Services havde, inden aktiviteten i selskabet blev påbegyndt, meldt sig ind i HORESTA Arbejdsgiver og var derfor omfattet af HORESTA overenskomsten.Arbejdsretten fandt, at der var tale om to selvstændige og klart adskilte enheder med hver sit forretningskoncept, som måtte anses for driftsmæssigt begrundet i almindelige branchemæssige forhold, og at der heller ikke i øvrigt var godtgjort omstændigheder, som kunne begrunde, at ISS Facility Services' overenskomstmæssige forpligtelser skulle udstrækkes til at gælde for ISS Hotel & Event Services.