Arbejdsrettens dom af 21. november 2013 i sag AR2013.0037

Print

Relaterede love

Funktionærloven

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Saxo Bank A/S, som ikke har en Faglig repræsentant, afholdt den 22. november 2012 et møde med virksomhedens samarbejdsudvalg om processen for et større antal forestående afskedigelser, afskedigelsesvilkår og afbødeforanstaltninger. Virksomheden havde forinden orienteret Finansforbundet om, at mødet ville blive afholdt. Samarbejdsudvalget var på mødet enig i virksomhedens forslag, og det blev aftalt, at de berørte medarbejdere skulle modtage deres afskedigelser den 27. november 2012.Den 26. og 27. november 2012 underskrev samarbejdsudvalgets medlemmer et referat af udvalgets møde indeholdende vilkårene vedrørende afskedigelserne mv. I forhold til de vilkår, der var blevet drøftet på mødet den 22. november 2012, indeholdt det underskrevne referat den ændring, at opsigelsesvarslerne for nogle medarbejdere var blevet forlænget. Den 27. november 2012 sendte Saxo Bank A/S en kopi af de aftalte vilkår til Finansforbundet, og virksomheden iværksatte afskedigelserne.Finansforbundet indbragte Saxo Bank A/S og Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Arbejdsretten med henblik på at få Saxo Bank A/S idømt en bod for af have brudt aftalen om afbødeforanstaltninger indgået mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Finansforbundet gjorde gældende, at Saxo Bank A/S skulle have forhandlet med Finansforbundet og ikke med samarbejdsudvalget, og at Saxo Bank A/S for sent havde orienteret Finansforbundet om vilkårene i den indgåede aftale om afskedigelserne. Finansforbundet gjorde endvidere gældende, at Finanssektorens Arbejdsgiverforening var meddelagtig i Saxo Bank A/S' brud på aftalen.Arbejdsretten udtalte, at aftalen om afbødeforanstaltninger indgået mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening må forstås sådan, at Saxo Bank A/S var berettiget til at forhandle med samarbejdsudvalget frem for Finansforbundet. Da resultatet af forhandlingerne med samarbejdsudvalget måtte anses for at have foreligget efter afslutningen af mødet den 22. november 2012, var orienteringen til Finansforbundet den 27. november 2012 imidlertid for sen. For denne overtrædelse af aftalen om afbødeforanstaltninger indgået mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening blev Saxo Bank A/S pålagt en bod på 25.000 kr. til Finansforbundet.Arbejdsretten fandt, at Finanssektorens Arbejdsgiverforening ikke havde været meddelagtig i aftalebruddet.
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%