Arbejdsrettens dom af 21. april 2017 i sag AR2015.0345

Print

Relaterede love

Arbejdsretsloven
Erhvervsuddannelsesloven

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Sagen angik, om lærlingebestemmelserne i VVS-overenskomstens punkt 26 var en integreret del af overenskomsten med den virkning, at brud kunne sanktioneres med bod.Frem til 2010 var lærlingebestemmelserne inden for blikkenslager- og VVS-branchen optaget som et bilag til overenskomsten, og i bilaget var det anført, at "bestemmelserne er ikke et in­tegreret led i overenskomsten". Ved overenskomstfornyelsen i 2010 var der mellem overenskomstparterne enighed om, at lærlingebestemmelserne blev opdelt, således at bestemmelserne vedrørende løn- og arbejdsforhold skulle overføres til VVS-overenskomsten som nyt punkt 26. Angivelsen om, at "bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten", blev ikke videreført.Arbejdsretten fandt, at overførslen af bestemmelserne til overenskomstens havde den konsekvens, at bestemmelserne havde fået overenskomststatus, og at overenskomstens punkt 31, stk. 11, ikke var til hinder for, at der kunne rejses sag om overenskomstbrud ved Arbejdsretten. 
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%