Arbejdsrettens dom af 19. februar 2015 i sag AR2014.0223

Print

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Sagen angik, om den indklagede virksomhed have udøvet chikane over for en ansat, der var valgt som tillidsrepræsentant, og derved udvist en organisationsfjendtlig adfærd i strid med Hovedaftalens § 1.Arbejdsretten udtalte, at Hovedaftalens § 1 efter omstændighederne vil kunne omfatte et overgreb på en valgt tillidsrepræsentant, hvis overgrebet var begrundet i organisationstilhørsforholdet. Bevisbyrden for, at indklagede havde udsat den ansatte tillidsrepræsentant for overgreb begrundet i hans organisationstilhørsforhold, påhvilede klager. Efter bevisførelsen i sagen kunne det ikke lægges til grund, at der havde foreligget et overgreb på den ansatte begrundet i hans organisationstilhørsforhold eller hans hverv som tillidsrepræsentant.
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%