Arbejdsrettens dom af 19. februar 2015 i sag AR2014.0223

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Sagen angik, om den indklagede virksomhed have udøvet chikane over for en ansat, der var valgt som tillidsrepræsentant, og derved udvist en organisationsfjendtlig adfærd i strid med Hovedaftalens § 1.Arbejdsretten udtalte, at Hovedaftalens § 1 efter omstændighederne vil kunne omfatte et overgreb på en valgt tillidsrepræsentant, hvis overgrebet var begrundet i organisationstilhørsforholdet. Bevisbyrden for, at indklagede havde udsat den ansatte tillidsrepræsentant for overgreb begrundet i hans organisationstilhørsforhold, påhvilede klager. Efter bevisførelsen i sagen kunne det ikke lægges til grund, at der havde foreligget et overgreb på den ansatte begrundet i hans organisationstilhørsforhold eller hans hverv som tillidsrepræsentant.