Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 i sag A2008.755

Info

Resumé:

En virksomhed, der drev restaurant og natklub, havde indgået tiltrædelsesoverenskomst i 1979. Virksomheden havde ikke indbetalt bidrag til Uddannelses- og Samarbejdsfonden eller feriegodtgørelse til Feriefonden for 2006, 2007 og 2008. Virksomheden havde for 2006 og 2007 indbetalt pensionsbidrag for 5 ansatte, mens virksomheden for 2008 ikke havde indbetalt pensionsbidrag. Virksomheden var tidligere blevet indklaget for Arbejdsretten i sager om tilsvarende brud på overenskomsten og var i den forbindelse i tre tilfælde blevet dømt ved udeblivelsesdomme. I ét tilfælde havde virksomheden indgået et forlig.Klager gjorde bl.a. gældende, at virksomheden var omfattet af overenskomsten og havde begået brud på denne ved ikke at opfylde forpligtelserne til indbetaling af bidrag til Uddannelses- og Samarbejdsfonden, feriegodtgørelse og korrekt pensionsbidrag.Virksomheden gjorde bl.a. gældende, at den ikke var omfattet af overenskomsten, og at den havde indbetalt korrekt pension, idet den havde indbetalt pensionsbidrag til medarbejdere, der havde en sådan anciennitet, at de var omfattet af overenskomstens forpligtelse hertil.Arbejdsretten udtalte, at virksomheden ved et indenretligt forlig i 2006 havde anerkendt at være forpligtet til at overholde overenskomsten, og at dette tillige blev lagt til grund ved tre udeblivelsesdomme i perioden 2003-2007. Det selskab, der nu drev virksomheden, var arbejdsretligt identisk med det selskab, der ved forliget og udeblivelsesdommene havde drevet virksomheden. Virksomheden var derfor omfattet af overenskomsten. Arbejdsretten fandt endvidere, at virksomheden var forpligtet til at indbetale bidrag til pension for de medarbejdere, der var omfattet af overenskomstens bestemmelser herom, samt feriegodtgørelse til Feriefonden og bidrag til Uddannelses- og Samarbejdsfonden.Virksomheden blev pålagt en bod på 30.000 kr. for overtrædelse af overenskomsten.