Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 i sag AR2015.0084

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Sagen angik, om BDP A/S havde tiltrådt den overenskomst for 2015-2018, som var indgået mellem Turistførerforeningen og medlemmer af Danmarks Rejsebureau Forenings Incoming Fraktion. Det fremgik af overenskomsten, at den alene omfattede de medlemmer af Incoming Fraktionen, der havde tiltrådt overenskomsten. BDP's direktør havde som formand for Incoming Fraktionen underskrevet overenskomsten, men afgav ikke på vegne af sin virksomhed erklæring om tiltrædelse. Arbejdsretten fastslog, at der ikke var grundlag for at fravige overenskomstens ordlyd, og at en virksomhed, der var medlem af Incoming Fraktionen, således kun blev omfattet af overenskomsten, hvis virksomheden valgte at tiltræde den. BDP havde som nævnt ikke afgivet en særskilt tiltrædelseserklæring, og Arbejdsretten fandt det ikke godtgjort, at BDP's direktør havde ageret på en måde, der kunne opfattes som en tiltrædelse af overenskomsten på BDP's vegne eller som et tilsagn om at ville tiltræde. BDP A/S blev derfor frifundet.