Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i sag AR2013.0031

Print

Relaterede love

Arbejdsretsloven

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Sagen angik udmåling af en bod, som Jeudan Servicepartner A/S skulle betale til Blik- og Rørarbejderforbundet, da selskabet havde erkendt ikke at have overholdt overenskomstens regler om velfærdsforanstaltninger ved arbejde, der oversteg 2 uger.Det fremgik af sagen, at Jeudan Servicepartner A/S ved arbejdets begyndelse på byggepladsen og 3-4 uger frem ingen velfærdsforanstaltninger havde etableret for de to VVS medarbejdere, der gik på pladsen, og at selskabet herefter rettede delvis for sig, dog således at der aldrig blev etableret et bad.Arbejdsretten udtalte bl.a., at der ved udmåling af boden ikke var grundlag for at fravige princippet om, at en bod skal udmåles under hensyntagen til samtlige sagens omstændigheder, jf. arbejdsretslovens § 12, stk. 5. Den konkrete besparelse, som Jeudan Servicepartner A/S havde fået ved ikke at etablere nogen form for velfærdsforanstaltninger, indgik dermed som en blandt flere omstændigheder ved udmålingen af bod.Ved fastsættelsen af bodens størrelse lagde Arbejdsretten i skærpende retning vægt på karakteren og grovheden af forholdet, herunder varigheden af den periode, hvor Jeudan Servicepartner A/S ingen velfærdsforanstaltninger havde etableret. I skærpende retning tillagdes det endvidere vægt, at Jeudan Servicepartner A/S tidligere havde betalt en bod for overtrædelse af reglerne om velfærdsforanstaltninger.Arbejdsretten fastsatte skønsmæssigt boden til 20.000 kr.
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%