Arbejdsrettens dom af 08. december 2017 i sag AR2017.0407

Print

Relaterede love

Arbejdsretsloven

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Arbejdsretten udtalte, at der efter Arbejdsrettens faste praksis består en vidtgående konfliktret ved overenskomstindgåelse og overenskomstfornyelse. Indbringer en arbejdsgiver en sag for Arbejdsretten om lovligheden af en arbejdsgiverorganisations kollektive kampskridt til støtte for indgåelse af overenskomst, og fastslår Arbejdsretten, at kampskridtet er ulovligt, vil den pågældende arbejdsgiver kunne søge erstatning for ulovligt forvoldt skade ved de almindelige domstole. Det kan imidlertid ikke i sig selv anses for ulovligt, at arbejdstagerorganisationen i umiddelbar forlængelse af Arbejdsrettens afgørelse iværksætter lovlige kampskridt til støtte for sit krav om overenskomst. Da det ikke var godtgjort, at den senest iværksatte konflikt ikke overholdt de formelle og materielle krav til iværksættelse af arbejdskonflikter, kunne konflikten ikke anses for ulovlig, og virksomhederne kunne ikke indrømmes en genopretningsperiode."
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%